پیشگیری از واریکوسل

پیشگیری از واریکوسل از آنجائیکه واریکوسل بر کیفیت و تعداد اسپرم تاثیر می گذارد و در نهایت ممکن است باعث ناباروری در مردان شود بهتر است از ابتلا به این […]