واریکوسل خفیف

واریکوسل خفیف چیست واریکوسل تقریبا در بین مردان شایع می باشد و می تواند در حدود 40 در صد از آن ها سبب ناباروری شود . تشخیص واریکوسل بر مبنای […]